Shotokaw 212, Pelantikan 80 Member Bulak Mezink

Shotokaw 212 mempunyai chapter baru yang ke-33, Kampung Bulak Mezink . Pelantikan ini dilaksanakannya pada malam hari tepatnya 3 Okober 2015 lalu. Sejumlah 80 m read more...